Firma THERMOCONTROL Sp. z o.o. powstała na bazie doświadczonej kadry inżynierskiej.

Głównym kierunkiem działania firmy jest metrologia procesów specjalnych w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

W naszych działaniach korzystamy z nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Specjalizujemy się w pomiarach temperatury w urządzeniach do obróbki cieplnej i galwanicznej, kalibracji aparatury kontrolno – pomiarowej stosowanej w procesach specjalnych oraz badaniach nieniszczących.

W naszej pracy posługujemy się profesjonalnym sprzętem, cyklicznie certyfikowanym zgodnie z wymaganiami.

Dzięki różnorodności wykonywanych usług i branż przemysłu dla których pracujemy, nabyliśmy odpowiednie doświadczenie, niezbędne do wykonywania tych skomplikowanych i odpowiedzialnych badań.

Nasze kwalifikacje systematycznie podwyższamy uczestnicząc w krajowych i zagranicznych szkoleniach.